H3 Hoorns Byzantijns Mannenkoor – Chwalite imja Gospodn`e

Share

H3 Hoorns Byzantijns Mannenkoor – Chwalite imja Gospodn`e

Als pure zang alfabeet ben ik, hoe is het mogelijk, na een proeftijd van een half jaar aangenomen bij dit koor waar ik al enkele jaren hartstochtelijk fan van was.

Ik vond een stichtelijk lied voor jullie jonge honden heel wenselijk en ben op zoek gegaan naar een stuk waar wat dynamiek in zat. Helaas ook veel halleluja, maar daar houden de Russen en Oekraïners nogal van.

Als toelichting op dit lied het volgende: De icoon van een feest wordt in de avond voorafgaande aan de kalenderdag (b.v. huwelijksfeest) binnen  gedragen onder het gezang Chwalit`e im`a Gospodne. (Loof de naam van de heer uit Sion).

Sorry voor het wollige taalgebruik, maar dit is vertaald uit het oud Russisch. Het lied geeft enigszins de dynamiek weer van de orthodoxe Russische en Oekraïense kerkelijke zang (veelal zeer oude kloostermuziek). De vertaalde teksten zijn zwaar verouderd maar de muziek vind ik er niet minder om.

Bladmuziek: Hoorns Byzantijns Mannenkoor - Chwalite imja Gospodn`e

Weergaven: 1

Share
Share